TA FÖRARBEVIS VATTENSKOTER GENOM OSS

Vill du som vi fortsätta att köra vattenskoter i sommar? Från 1 maj 2022 behöver du ett vattenskoterkörkort.

Nu kan du ta ditt förarbevis via oss på Atvshopen. Vi samarbetar med Swedemarine och Anna Sandgren, som har skrivit läroboken Vattenskoterboken – Förarbevis vattenskoter.

Anna har lång erfarenhet av vattenskoter, samt av att utbilda yrkesförare i att köra snabba båtar.

vattenskoterkörkort
Kursen genomförs enligt Transportstyrelsens
föreskrifter för Förarbevis Vattenskoter.

Kursen består av tre delar:

  • Del 1 är teori och genomförs som en onlinekurs på distans. Den första delen motsvarar 8 timmar. Access till materialet får du efter att du har anmält dig till kursen. Det går även att köpa boken om du hellre vill ha den i fysik form. För att få börja del 2 måste del 1 vara genomförd.
  • Del 2 gör du hos oss på plats i våra nya lokaler, tillsammans med lärare. Del 2 är 3 timmar fördjupad teori med obligatorisk närvaro. Efter avslutad teori skriver du ett teoretiskt prov. För att få börja del 3 behöver du vara godkänd på det teoretiska provet.
  • Del 3 består av 4 timmar praktik. I samband med de praktiska övningarna ingår även ett praktiskt prov. Kom ihåg att ta med dig giltig legitimation till kursdagen. Utan den får du inte börja del 2 eller 3.

Roligare och säkrare
Kursen ger dig, utöver förarbeviset, också grundläggande kunskaper i sjövett, säkerhet, ansvar, hänsyn, navigation, våghantering, sjökortets uppbyggnad, symboler och förkortningar, samt hur miljö och djurliv påverkas av vattenskoterkörning och vad som är viktigt att tänka på.

Under den praktiska delen börjar vi med en säkerhetsgenomgång av vattenskotern och den egna personliga utrustningen. Ute på vattnet gör vi sedan övningar i körteknik och manövrering, både i höga och låga farter. Vi gör bland annat tilläggningar vid brygga, övar i hantering av vattenskotern vid trängre utrymmen och går igenom hur du sjösätter och tar upp skotern.

Efter avslutad kurs är vårt mål att du ska vara en säkrare och tryggare vattenskoterförare. Du ska ha fått god insikt i olika situationer som kan uppkomma och i tid kunna upptäcka, undvika och hantera risker.

förarbevis-vattenskoter

Åldersgräns
Du måste ha fyllt 15 år för att få påbörja Förarbevis Vattenskoter, däremot behövs inga förkunskaper.

Kursmaterial  
Materialet ingår i kursen. Vi använder oss av boken ”Vattenskoterboken – Förarbevis Vattenskoter” av Anna Sandgren. I boken ingår även instuderingsfrågor med svar, samt exempel på ett teoriprov. Även teoriprovet ingår i kursavgiften.
Våra lärare utbildas fortlöpande för att vara uppdaterade inom området, både sett till föreskrifter och pedagogisk utbildning. Alla lärare har gedigen navigationsutbildning och lång praktisk erfarenhet av att köra vattenskoter, samt att vistas till sjöss.  För oss är det avgörande att du som deltagare får ut så mycket som möjligt av kursen.

Utrustning
Du kommer till kursen med egen vattenskoter, flytväst och lämpliga kläder. Vattenskotern måste vara CE-märkt, sjövärdig och kunna framföras i minst 35 knop. Ni kan vara maximalt två deltagare per vattenskoter. Har du ingen vattenskoter löser vi det åt dig. Meddela detta vid anmälan.

Pris
4995:-

 

VÄLKOMNA!!

Boka kurs

Add to cart