AVESTA VAGNEN, SKOGS- OCH FLAKVAGNAR FÖR ATV

Avesta vagnen är en av Sveriges största tillverkare av ATV tillbehör.

Välj mellan småvagnar för transport av trädgårdsavfall eller gör om din ATV till en riktig skogsmaskin med miniskotare och hydralisk gripklo.

All tillverkning sker i egen fabrik i Avesta, vi kan därför garantera mycket hög och jämn kvalité.

Produktkatalog

Prislista

Länk till Avesta-vagnen